Święte Misje Parafialne A.D. 2022

W niedzielę, 22 maja podczas Mszy Świętych rozpoczęliśmy święty czas misji parafialnych. Na samym początku przywołaliśmy pomocy Ducha Świętego, po czym nastąpiło przedstawienie przewodnika po misyjnych drogach – ks. Tadeusza Musz. Ksiądz Proboszcz przekazał stułę misjonarzowi, co było wymownym znakiem prośby o głoszenie nam słowa Bożego w tych najbliższych dniach.

W dniach 24 i 25 maja swoje nauki misyjne przeżywały szkoły podstawowe z terenu naszej parafii. Zgromadzona w tych dniach młodzież wysłuchała konferencji dotyczących Bożej miłości oraz sposobów w jakich możemy i powinniśmy dzisiaj na tą miłość odpowiadać.

Ważnym momentem misji była Parafialna Droga Krzyżowa, która podczas misji parafialnych przybrała wyjątkową postać, ponieważ po raz pierwszy rozważając Mękę naszego Pana, podążaliśmy trasą z kościoła w Jasienicy Rosielnej do kościoła w Woli Jasienickiej. W tym wydarzeniu wiary uczestniczyło wielu naszych parafian. Był to czas wyjątkowego skupienia i zastanowienia nad tajemnicą Bożej miłości, którą w wymowny sposób wyraża krzyż. Tematyka rozważań drogi krzyżowej w wyjątkowy sposób wzywała nas do odwagi w chrześcijańskim życiu.

Wielu z naszych parafian nie doczekało tegorocznych misji świętych. Wierząc w świętych obcowanie, ufamy że cieszą się już oglądaniem Boga w całej pełni w niebie. Wszystkich tych, którzy odeszli, a oczekują jeszcze spotkania z Panem, objęliśmy naszą modlitwą w procesjach na cmentarze naszej parafii. Procesje zostały poprzedzone konferencją misjonarza dotyczącą trzech ostatecznych rzeczy: śmierci, sądu oraz nieba albo piekła.

Zapraszamy na Misje Parafialne!

W dniach od 22-29 maja w naszej parafii będziemy przeżywać Misje Parafialne, które poprowadzi ks. Tadeusz Musz – ze zgromadzenia księży michalitów.

Misje to znana od dawna praktyka religijna Kościoła. Są to rekolekcje, które przeprowadza się co kilka lat dla całej parafii. Ich celem jest umocnienie i odnowienie wiary.

Do organizowania misji zobowiązuje Kodeks Prawa Kanonicznego. Zwykle trwają one w parafii cały tydzień. Na zaproszenie księdza proboszcza przyjeżdżają księża misjonarze, którzy głoszą wiernym nauki o wierze i moralności. W parafii są odprawiane liczne nabożeństwa, między innymi Msze św. z kazaniem misyjnym, różaniec misyjny, nabożeństwo za zmarłych, Droga Krzyżowa. Na zakończenie misji wierni przystępują do spowiedzi i Komunii Świętej, odbywa się uroczyste poświęcenie Krzyża misyjnego.

W tym roku zakończeniu misji będzie towarzyszyć udzielenie sakramentu bierzmowania młodzieży klas VIII.

Poniżej prezentujemy szczegółową rozpiskę nabożeństw, na które serdecznie zapraszamy.

I Komunia Święta – Jasienica Rosielna

8 maja – jest dniem, który 31 naszych najmłodszych parafian zapamięta do końca życia. Jest to dzień, w którym po raz pierwszy przyjęli do swojego serca Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Poprzez rok przygotowywali się do tego uroczystego dnia, uczestnicząc we wspólnej modlitwie, nabożeństwach oraz katechezie. Wierzymy mocno, że w ich sercach zawsze będzie obecne żywe pragnienie przystępowania do Stołu Pańskiego.

Niedziela Bożego Miłosierdzia i wizyta s. Marietty

Pan Jezus w objawieniach skierowanych do św. siostry Faustyny Kowalskiej powiedział tak:

Córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim. Pragnę, aby święto miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosier­dzia Mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar, w dniu tym, otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko co istnieje wyszło z wnętrzności miłosierdzia Mego. Każda dusza w stosunku do Mnie, rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie Moje. Święto miłosierdzia wyszło z wnętrzności Moich, pragnę, aby, uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do Źródła Miłosierdzia Mojego. (Dz 699)

Posłuszni poleceniu Jezusa obchodziliśmy uroczyście święto przypominające nam o Bożej miłości względem nas. W tym roku ta niedziela miała szczególny charakter, ponieważ gościliśmy w naszej wspólnocie s. dr Mariettę Kruszewską – ze zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego z Warszawy. Podzieliła się ona z nami swoją wiarą oraz wiedzą na temat tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Była to również okazja do promocji modlitewnego dzieła Kół Koronkowych, które w tym dniu zostały założone również w naszej parafii.

Kółka Koronkowe składają się z dziewięciu osób, modlących się przez ustalony okres (tydzień, miesiąc lub dłużej) w jednej z intencji Nowenny. Zmiany intencji, tak jak tajemnic różańca dokonują się tzw. systemem bębnowym. Można je wymieniać na wspólnym spotkaniu modlitewnym, np. w kościele w czasie nabożeństwa lub w domu.składają się z dziewięciu osób, modlących się przez ustalony okres (tydzień, miesiąc lub dłużej) w jednej z intencji Nowenny. Zmiany intencji, tak jak tajemnic różańca dokonują się tzw. systemem bębnowym. Można je wymieniać na wspólnym spotkaniu modlitewnym, np. w kościele w czasie nabożeństwa lub w domu.

Święto św. Marka Ewangelisty i Imieniny Księdza Proboszcza

W dzień 25 kwietnia przypada liturgiczne wspomnienie św. Marka Ewangelisty. Dla naszej parafii jest to szczególny dzień, ponieważ św. Marek patronuje naszemu Księdzu Proboszczowi. Co więcej, dzień 25 kwietnia bieżącego roku, jest  2 rocznicą objęcia funkcji proboszcza. Czcigodnemu solenizantowi życzymy potrzebnych łask, oraz opieki świętego patrona w posłudze w naszej wspólnocie.