Historia Parafii

Parafię erygował w roku 1470 biskup przemyski Mikołaj Błażejewski, przy istniejącym tu wcześniej kościele filialnym wydzielając ją z macierzystej parafii Blizne. Obecny drewniany kościół parafialny został ufundowany w 1770 roku przez Mariannę i Ignacego Załuskich. W 1870 roku zmieniono wystrój wnętrza kościoła pokrywając ściany i stropy iluzjonistyczną polichromią autorstwa Jana Tabińskiego, doskonale współgrającą z późnobarokową architekturą świątyni. W 1930 roku przemalowano dekorację malarską ścian oraz odnowiono ołtarze. W latach 60-tych XX wieku przeprowadzono zakrojone na szeroką skalę prace konserwatorskie. Wzmocniono podmurówkę, założono instalację elektryczną, wymieniono zewnętrzny szalunek ścian, stolarkę okienną i częściowo drzwiową oraz naprawiono pokrycie dachowe i hełmów wież. W 1967 roku przemalowano polichromię ścian i stropu oraz wyposażenie ruchome. Kolejne prace konserwatorskie prowadzone w latach 1997–2004 miały za zadanie do odtworzenie pierwotnego wyglądu zabytkowej polichromii kościoła.

Parafia ma także kościół filialny pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Woli Jasienickiej wybudowany i poświęcony w 1971. Nowy kościół wybudowany staraniem parafian został poświęcony 27 listopada 2016 przez metropolitę przemyskiego abpa Adama Szala.

Proboszczowie Parafii:

 • 1621–1624 – ks. Łukasz Giermiński
 • 1624–1630 – ks. Mateusz Zarszyński
 • 1630–1641 – ks. Marcin Trybakowicz
 • 1641–1660 – ks. Stanisław Wieszkowicz
 • 1660–1681 – ks. Piotr Borecki z Przecławia
 • 1681–1696 – ks. Jerzy Ekkiert
 • 1696–1700 – ks. Mikołaj Preisnarski
 • 1700–1746 – ks. Marcin Gorzkowski
 • 1763–1812 – ks. Antoni Wróblewski
 • 1814–1837 – ks. Stanisław Chrobakowski
 • 1838–1864 – ks. Wincenty Gruczyński
 • 1865–1891 – ks. Jan Steczkowski
 • 1891–1915 – ks. Jan Samocki
 • 1915–1961 – ks. Józef Królicki
 • 1961–1991 – ks. Henryk Osika
 • 1991–2005 – ks. Władysław Kordas
 • 2005–2015 – ks. Wiesław Twardy
 • 2015–2020 – ks. bp Krzysztof Chudzio
 • 2020–nadal – ks. Marek Zarzyczny

Wikariusze Parafii:

 • 1960–1962 – ks. Henryk Osika (administrator)
 • 1961–1962 – ks. Stanisław Rząsa
 • 1962–1965 – ks. Józef Wasik
 • 1965–1967 – ks. Roman Wawro
 • 1967–1969 – ks. Zygmunt Longawa
 • 1969–1972 – ks. Tadeusz Ozga
 • 1972–1975 – ks. Stanisław Orzechowski
 • 1975–1977 – ks. Jan Krupiński
 • 1977–1978 – ks. Władysław Szuma
 • 1978–1979 – ks. Zdzisław Janiec
 • 1978–1979 – ks. Antoni Lorenc
 • 1979–1982 – ks. Emil Stopa
 • 1982–1985 – ks. Stanisław Wójcik
 • 1985–1987 – ks. Stanisław Jamiński
 • 1987–1989 – ks. Jerzy Paradysz
 • 1989–1991 – ks. Janusz Kowalski
 • 1991–1994 – ks. Bogdan Cisek
 • 1994–1997 – ks. Jacek Teichman
 • 1997–1999 – ks. Zenon Feresz
 • 1999–2002 – ks. Jan Łamasz
 • 2002–2005 – ks. Mariusz Stawarz
 • 2005–2009 – ks. Krzysztof Szczepański
 • 2009–2012 – ks. Rafał Ziajka
 • 2012–2014 – ks. Bożydar Sztank
 • 2014–2016 – ks. Łukasz Pernal
 • 2016–2018 – ks. Mateusz Sławiński
 • 2018–2020 – ks. Paweł Wołoszyn
 • 2020– nadal – ks. Dawid Kotulski

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Niepokalanego_Pocz%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Jasienicy_Rosielnej