Duszpasterze

Proboszcz

Ks. Marek Zarzyczny

Wikariusz

Ks. Dawid Kotulski

Emeryt

Ks. Władysław Kordas