Duszpasterze

Proboszcz

Ks. Marek Zarzyczny

Wikariusz

Ks. Karol Burda

Emeryt

Ks. Władysław Kordas