Niedziela Bożego Miłosierdzia i wizyta s. Marietty

Pan Jezus w objawieniach skierowanych do św. siostry Faustyny Kowalskiej powiedział tak:

Córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim. Pragnę, aby święto miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosier­dzia Mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar, w dniu tym, otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko co istnieje wyszło z wnętrzności miłosierdzia Mego. Każda dusza w stosunku do Mnie, rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie Moje. Święto miłosierdzia wyszło z wnętrzności Moich, pragnę, aby, uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do Źródła Miłosierdzia Mojego. (Dz 699)

Posłuszni poleceniu Jezusa obchodziliśmy uroczyście święto przypominające nam o Bożej miłości względem nas. W tym roku ta niedziela miała szczególny charakter, ponieważ gościliśmy w naszej wspólnocie s. dr Mariettę Kruszewską – ze zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego z Warszawy. Podzieliła się ona z nami swoją wiarą oraz wiedzą na temat tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Była to również okazja do promocji modlitewnego dzieła Kół Koronkowych, które w tym dniu zostały założone również w naszej parafii.

Kółka Koronkowe składają się z dziewięciu osób, modlących się przez ustalony okres (tydzień, miesiąc lub dłużej) w jednej z intencji Nowenny. Zmiany intencji, tak jak tajemnic różańca dokonują się tzw. systemem bębnowym. Można je wymieniać na wspólnym spotkaniu modlitewnym, np. w kościele w czasie nabożeństwa lub w domu.składają się z dziewięciu osób, modlących się przez ustalony okres (tydzień, miesiąc lub dłużej) w jednej z intencji Nowenny. Zmiany intencji, tak jak tajemnic różańca dokonują się tzw. systemem bębnowym. Można je wymieniać na wspólnym spotkaniu modlitewnym, np. w kościele w czasie nabożeństwa lub w domu.