Pielgrzymka – Wycieczka Młodzieży Oazowej i Ministrantów do sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny i Tarnowa

Wczesnym rankiem 22 czerwca w grupie 34 osób wybraliśmy się w podróż śladami błogosławionej Karoliny Kózkówny.

Dotarliśmy do miejscowości Zabawa, w której obecnie znajduje się sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny, będące również światowym centrum Ruchu Czystych Serc (www.rcs.org.pl). Po dotarciu na to szczególne miejsce zostaliśmy oprowadzeni przez przewodnika, który przybliżył nam okoliczności i czasy, w których przyszło żyć i umierać błogosławionej. Następnie uczestniczyliśmy we wspólnie celebrowanej Eucharystii przy relikwiach bł. Karoliny, które następnie mieliśmy okazję adorować.

Następnie udaliśmy się do oddalonej nieopodal 4 km miejscowości Wał Ruda, w której znajduje się rodzinny dom bł. Karoliny Kózkówny. W miejscu tym zobaczyliśmy jak mieszkała rodzina Kózków. Odwiedziliśmy i modliliśmy się w tamtejszej kaplicy oraz zobaczyliśmy pokój, w którym mieszkała, modliła się i dorastała przyszła błogosławiona.

Nie sposób było przy tej okazji nie odwiedzić miejsca, w którym bł. Karolina uczyła dzieci i młodzież katechizmu. Miało to miejsce pod 200-letnią gruszą, która jest żywym świadkiem tych niezwykłych wydarzeń.

Następnie udaliśmy się do Tarnowa gdzie zregenerowaliśmy siły przy wspólnej pizzy 🙂

Kolejnym miejscem naszej podróży był Fly Park, w którym mogliśmy się wyszaleć wykonując różnego rodzaju akrobacje 😛

Ostatnim miejscem, które odwiedziliśmy tego dnia była kręgielnia. W pięciu drużynach sprawdziliśmy nasze sportowe możliwości. Walka była wyrównana i zacięta, ale wszyscy wyszli z niej zadowoleni, o czym świadczą uśmiechy na naszych ustach na zdjęciach.

Zakończenie roku formacyjnego Oazy Młodzieżowej i Oazy Dzieci Bożych

W piątek po Bożym Ciele podczas Mszy Świętej zakończyliśmy kolejny rok formacji oazowej w naszej parafii. Przez cały rok spotykaliśmy się każdego tygodnia na spotkaniach podczas których uczestniczyliśmy w Eucharystii, ćwiczyliśmy śpiew, dzieliliśmy się słowem Bożym oraz braliśmy udział w spotkaniach tematycznych. Zawsze każde spotkanie było zwieńczone tzw. pogodnym wieczorem, który był okazją do poznawania siebie i pogłębiania naszych relacji.

W każdy wtorek spotykaliśmy się w ramach Oazy Dzieci Bożych, w której brało udział od 4 do 15 osób oraz w każdy piątek w ramach Oazy Młodzieżowej, w której brało udział od 10 do 25 osób.

Dzieci i młodzież podczas wakacji udadzą się na turnusy wakacyjne, podczas których podsumują miniony rok formacji oraz jeszcze bardziej umocnią swoją więź z Bogiem i drugim człowiekiem.

Już teraz zapraszamy i zachęcamy do formacji w naszej wspólnocie, która zostanie wznowiona po wakacjach. Więcej informacji i szczegóły zostaną podane we wrześniu, na ogłoszeniach parafialnych.

Zachęcamy do odwiedzenia strony:

http://www.oaza.przemyska.pl

Nowi ceremoniarze w diecezji i w naszej parafii

W sobotę, 18 czerwca 2022 r., w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu przez posługę bp. Krzysztofa Chudzio zostało posłanych do pełnienia funkcji ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym 159 ministrantów i lektorów. Uroczystość była zwieńczeniem rocznej Szkoły Ceremoniarza.

W tym zacnym gronie znalazł się również nasz parafianin – Piotr Boroń. Podczas uroczystej Mszy Świętej pełnił on posługę ministranta mikrofonu. Wierzymy, że nabyte doświadczenie pomoże udoskonalać i lepiej przeżywać wszystkim nam udział w świętej liturgii.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Uroczystość Bożego Ciała została ustanowiona na skutek widzeń św. Julianny z Cornillon. Kiedy była przeoryszą klasztoru augustianek w Mont Cornillon w pobliżu Liege, w roku 1245 została zaszczycona objawieniami, w których Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii.

Bezpośrednim powodem ustanowienia święta miał być cud eucharystyczny w Bolsenie, który miał miejsce w 1263 r. Gdy kapłan odprawiał Mszę Świętą, po Przeistoczeniu kielich trącony ręką przechylił się tak nieszczęśliwie, że wiele kropel Krwi Chrystusa wylało się na korporał.

W Boże Ciało publicznie wyznajemy swoją wiarę w Chrystusa. Po Mszy Świętej wybieramy się z całą rodziną na procesję, która obejmuje teren naszej parafii. W większych miejscowościach można również wziąć udział w procesji miejskiej, obejmującej parafie znajdujące się w centrum miasta. Procesje są niezwykle barwne, kolorowe i radosne. Dzieci pierwszokomunijne sypią świeże kwiaty, biją dzwony, wierni śpiewają pieśni eucharystyczne niosąc krzyż, ruchome ołtarze, obrazy, figurki, chorągwie i sztandary.

Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca – Czerwiec

Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 10 grudnia 1925r. objawiła się siostrze Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce.

Dzieciątko powiedziało:
Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał.

Maryja powiedziała:
Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

Dlaczego pięć sobót wynagradzających?

Córko moja – powiedział Jezus – chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi:

  1. Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu,
  2. Przeciw Jej Dziewictwu,
  3. Przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu,
  4. Obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki,
  5. Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.

WARUNKI ODPRAWIENIA NABOŻEŃSTWA

PIĘCIU PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

Warunek 1
Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca

Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła być osiem dni ważna. Jezus odpowiedział: Może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, ze ludzie są w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują i ze mają zamiar zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi.

Do spowiedzi należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. W kolejne pierwsze soboty można przystąpić do spowiedzi w intencji wynagrodzenia za jedną z pięciu zniewag, o których mówił Jezus. Można wzbudzić intencję podczas przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia.

Przed spowiedzią można odmówić taką lub podobną modlitwę:

Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas.

Można także podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt żalu:

Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Warunek 2

Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca

Po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą. Można odmówić taką lub inna modlitwę:

Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się z Twoim Synem pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana. Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedzą, co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną miedzy niewiastami, Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Amen.

Warunek 3

Różaniec wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca

Po każdym dziesiątku należy odmówić Modlitwę Anioła z Fatimy. Akt wynagrodzenia:

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Zaleca się odmówienie Różańca wynagradzającego za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi. Odmawia się go tak jak zwykle Różaniec, z tym, że w „Zdrowaś Maryjo…” po słowach „…i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus” włącza się poniższe wezwanie, w każdej tajemnicy inne:

Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje Niepokalane Poczęcie!
Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje nieprzerwane Dziewictwo!
Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoją rzeczywistą godność Matki Bożej!
Zachowaj i pomnażaj w nas cześć i miłość do Twoich wizerunków!
Rozpłomień we wszystkich sercach żar miłości i doskonałego nabożeństwa do Ciebie!

Warunek 4

Piętnastominutowe rozmyślanie nad piętnastoma tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca

(Podajemy przykładowe tematy rozmyślania nad pierwszą tajemnicą radosną)

1. Najpierw odmawia się modlitwę wstępną:
Zjednoczony ze wszystkimi aniołami i świętymi w niebie, zapraszam Ciebie, Maryjo, do rozważania ze mną tajemnic świętego różańca, co czynić chcę na cześć i chwałę Boga oraz dla zbawienia dusz.

2. Należy przypomnieć sobie relację ewangeliczną (Łk 1,26 – 38). Odczytaj tekst powoli, w duchu głębokiej modlitwy.

3. Z pokora pochyl się nad misterium swojego zbawienia objawionym w tej tajemnicy różańcowej. Rozmyślanie można poprowadzić według następujących punktów:
a. rozważ anielskie przesłanie skierowane do Maryi,
b. rozważ odpowiedź Najświętszej Maryi Panny,
c. rozważ wcielenie Syna Bożego.

4. Z kolei zjednocz się z Maryją w ufnej modlitwie. Odmów w skupieniu Litanię Loretańską. Na zakończenie dodaj:
Niebieski Ojcze, zgodnie z Twoją wolą wyrażoną w przesłaniu anioła, Twój Syn Jednorodzony stał się człowiekiem w łonie Najświętszej Dziewicy Maryi. Wysłuchaj moich próśb i dozwól mi znaleźć u Ciebie wsparcie za Jej orędownictwem, ponieważ z wiarą uznaję Ją za prawdziwą Matkę Boga. Amen.

5. Na zakończenie wzbudź w sobie postanowienia duchowe.

Będę gorącym sercem miłował Matkę Najświętszą i każdego dnia oddawał Jej cześć.
Będę uczył się od Maryi posłusznego wypełniania woli Bożej, jaką Pan mi ukazuje co dnia.
Obudzę w sobie nabożeństwo do mojego Anioła Stróża.

Pielgrzymka dzieci i rodziców I Komunijnych

W pierwszą sobotę miesiąca czerwca, wyruszyliśmy pielgrzymką autokarową, aby podziękować Panu Bogu za dar I Komunii Świętej, którą w tym roku przyjęło 37 dzieci w naszej parafii. Wczesnym rankiem wyruszyliśmy do Myczkowiec, aby w ośrodku Caritas diecezji rzeszowskiej uczestniczyć we wspólnej Eucharystii. Nasz pobyt w tym miejscu uświetniło zwiedzanie ogrodu biblijnego, parku miniatur sakralnych oraz wspólne spędzanie czasu.

Sakrament Bierzmowania

W niedzielę, 29 maja, młodzież klas VIII szkoły podstawowej, z rąk ks. bpa Krzysztofa Chudzio, otrzymała sakrament bierzmowania. Dzień ten był zwieńczeniem trzyletniego przygotowania do tego sakramentu. Bierzmowanie jest trzecim sakramentem w grupie sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Człowiek, który przyjmuje ten sakrament wyraża gotowość przyjęcia Ducha Świętego, który umocni do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Wierzymy, że młodzi, którzy otrzymali ten niezwykły dar, dzięki własnemu wysiłkowi i asystencji Ducha Świętego, godnie wypełnią to zadanie.

Zakończenie Misji Parafialnych i poświęcenie krzyży misyjnych

W niedzielę, 29 maja, dobiegł końca czas misji świętych w naszej parafii. Był to dla nas czas intensywnego wysiłku duchowego, ale również czas wielu łask, których hojnie udzielił nam Pan Bóg. Było to możliwe dzięki posłudze słowa i sakramentów za przyczyną ks. Tadeusza Musza, któremu wdzięczność wyrazili przedstawiciele naszej parafii.

Podczas uroczystych Mszy Świętych w tym dniu zostały ustawione oraz poświęcone krzyże misyjne przy kościołach w Woli Jasienickiej i Jasienicy Rosielnej. Będą one przypominać nam ten niezwykły czas, słowa które słyszeliśmy oraz prawdy, którymi winniśmy się kierować w naszym codziennym życiu.