Sakrament Bierzmowania

W niedzielę, 29 maja, młodzież klas VIII szkoły podstawowej, z rąk ks. bpa Krzysztofa Chudzio, otrzymała sakrament bierzmowania. Dzień ten był zwieńczeniem trzyletniego przygotowania do tego sakramentu. Bierzmowanie jest trzecim sakramentem w grupie sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Człowiek, który przyjmuje ten sakrament wyraża gotowość przyjęcia Ducha Świętego, który umocni do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Wierzymy, że młodzi, którzy otrzymali ten niezwykły dar, dzięki własnemu wysiłkowi i asystencji Ducha Świętego, godnie wypełnią to zadanie.