Wizytacja Kanoniczna naszej parafii

Dzień 14 marca był wyjątkowy w naszej parafii, ponieważ rozpoczęliśmy wizytację kanoniczną naszej parafii i tym samym dekanatu Domaradz. Wizytację przeprowadził ks. biskup Krzysztof Chudzio. Podczas niej Ksiądz Biskup przewodniczył liturgii oraz skierował do nas słowo Boże. Podczas uroczystej sumy miało miejsce spotkanie z grupami parafialnymi oraz zaprezentowanie ich poprzez liderów wspólnot. O godzinie 14.00 miała miejsce Koronka do Bożego Miłosierdzia w kaplicy na cmentarzu w Jasienicy Rosielnej.

Msza Święta:

Spotkanie z liderami grup parafialnych:

Spotkanie w kaplicy na cmentarzu:

W piątek (18 marca) ksiądz Biskup odwiedził wspólnoty szkolne w Jasienicy Rosielnej oraz Woli Jasienickiej. W tym miejscu została podkreślona wspólna misja, która spoczywa na parafii oraz szkole w zadaniu kształtowania serc i sumień młodych ludzi. Spotkanie przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze. Młodzi parafianie zaprezentowali swoje talenty oraz to w jak piękny i dostojny sposób je wykorzystują.

Kurs Liturgiczny dla Ministrantów

W sobotę (5 marca) od godziny 900 ministranci naszej parafii, w grupie 30 osób, uczestniczyli w warsztatach liturgicznych przygotowanych poprzez ceremoniarzy naszej parafii oraz księdza wikariusza. Odbyły się one w grupach wiekowych w kościele i na salkach. Szczególną uwagę poświęciliśmy duchowemu wymiarowi liturgii oraz wskazaniom w jaki sposób właściwie przeżywać to, co za każdym razem dokonuje się na ołtarzu podczas sprawowania Najświętszej Ofiary. Ponadto staraliśmy się poprzez warsztaty i ćwiczenia udoskonalić ministrancka posługę, aby w jeszcze doskonalszy sposób oddawała cześć Bogu obecnemu w Najświętszym Sakramencie oraz aby pomagała przeżywać ją innym uczestnikom liturgii. Całość zakończyliśmy radosnym wspólnym spotkaniem i poczęstunkiem 🙂

Opona Wielkopostna

Jak każdego roku, w Środę Popielcową została rozwinięta opona wielkopostna, która ma za zadanie koncentrować nasz wzrok i myśli w tym wyjątkowym czasie Wielkiego Postu na Pasji naszego Zbawiciela.

Zasłony tego typu występowały powszechnie w XVIII stuleciu na obszarze całej Małopolski i ziem ościennych. W chwili obecnej należą do rzadkości. Opona jasienicka, została wykonana z olbrzymiego zwoju płótna, zakrywającego cale retabulum ołtarza głównego, zawiera olejne malowidło przedstawiające ukrzyżowanie Chrystusa, któremu towarzyszą stojące pod krzyżem postacie Matki Boskiej, św. Jana i św. Marii Magdaleny.Scena ta, ukazana na naturalistycznym tle pejzażu Jerozolimy, ujęta została iluzjonistycznie malowanym łukiem arkadowym, na filarach którego widnieją narzędzia Męki Pańskiej. Samo malowidło uległo wielokrotnym przemalowaniom, po części tracąc swój pierwotny wyraz plastyczny.

Nowy – SETNY – Numer Jasienickich Wiadomości Parafialnych

W ostatnim czasie ukazał się setny numer „Jasienickich Wiadomości Parafialnych”. Od 2000 roku parafialna gazeta przyjmowała różną formę oraz z różną intensywnością trafiała w ręce naszych parafian – czytelników. Obecnie w skład redakcji wchodzi kilka osób, które starają się w jak najlepszy sposób dzielić się swoją wiarą i wiedzą. Dziękujemy Bogu za trwanie tego dzieła, wszystkim zaangażowanym w jego tworzenie oraz za wszelką życzliwość. Życzymy miłej lektury! 🙂