Kurs Liturgiczny dla Ministrantów

W sobotę (5 marca) od godziny 900 ministranci naszej parafii, w grupie 30 osób, uczestniczyli w warsztatach liturgicznych przygotowanych poprzez ceremoniarzy naszej parafii oraz księdza wikariusza. Odbyły się one w grupach wiekowych w kościele i na salkach. Szczególną uwagę poświęciliśmy duchowemu wymiarowi liturgii oraz wskazaniom w jaki sposób właściwie przeżywać to, co za każdym razem dokonuje się na ołtarzu podczas sprawowania Najświętszej Ofiary. Ponadto staraliśmy się poprzez warsztaty i ćwiczenia udoskonalić ministrancka posługę, aby w jeszcze doskonalszy sposób oddawała cześć Bogu obecnemu w Najświętszym Sakramencie oraz aby pomagała przeżywać ją innym uczestnikom liturgii. Całość zakończyliśmy radosnym wspólnym spotkaniem i poczęstunkiem 🙂