Odpust parafialny ku czci Matki Bożej Bolesnej

W piątek przed Niedzielą Palmową tradycyjnie w naszej parafii odbył się odpust parafialny. Chociaż w wymienionym dniu nie przypada liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, ponieważ obecnie obchodzimy je 15 września, nie mniej jednak od wielu lat tradycja parafii jest rozważanie w tym dniu boleści Matki Bożej. Nasze rozważania na temat cierpienia Maryi przeprowadził w tym toku ks. prof. Robert Głuchowski – biblista, wykładowca w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Kaznodzieja wskazał na moment Zwiastowania Maryi jako kluczowy w Jej drodze życia, który tak naprawdę rozpoczął cały ciąg cierpień, którego zwieńczeniem był miecz boleści zadany na krzyżu.

Parafialna Droga Krzyżowa

1 kwietnia, w pierwszy piątek miesiąca, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, mimo niesprzyjającej pogody, miała miejsce w naszej parafii droga krzyżowa ulicami naszej miejscowości. Wydarzenie rozpoczęła wspólna Eucharystia sprawowana przez Księdza Proboszcza. Po jej zakończeniu wyruszyliśmy procesyjnie z krzyżem, aby rozważać mękę naszego Zbawiciela. Jak co roku, w przeżywaniu tajemnic związanych z pasją Chrystusa, pomogły nam stacje drogi krzyżowej wyrzeźbione w kamieniu przez naszego parafianina Tadeusza Śnieżka. Jak podkreślił podczas zakończenia Ksiądz Proboszcz – wymowne i dające do myślenia jest brak ostatniej i przedostatniej stacji ponieważ były one wykonywane u samego kresu życia autora. Jest to dla nas wezwanie do refleksji nad własnym życiem i jego przemijaniem.

W tym miejscu bardzo pragniemy podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w przygotowanie drogi krzyżowej: osobom przygotowującym i czytającym rozważania, grupom parafialnym czytającym poszczególne stacje, scholi oazowej, strażakom za rozwiezienie i przygotowanie stacji, policji oraz ministrantom. Dziękujemy wszystkim za ofiarowany czas i wspólną modlitwę. Bóg zapłać!