Odpust parafialny ku czci Matki Bożej Bolesnej

W piątek przed Niedzielą Palmową tradycyjnie w naszej parafii odbył się odpust parafialny. Chociaż w wymienionym dniu nie przypada liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, ponieważ obecnie obchodzimy je 15 września, nie mniej jednak od wielu lat tradycja parafii jest rozważanie w tym dniu boleści Matki Bożej. Nasze rozważania na temat cierpienia Maryi przeprowadził w tym toku ks. prof. Robert Głuchowski – biblista, wykładowca w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Kaznodzieja wskazał na moment Zwiastowania Maryi jako kluczowy w Jej drodze życia, który tak naprawdę rozpoczął cały ciąg cierpień, którego zwieńczeniem był miecz boleści zadany na krzyżu.