Opona Wielkopostna

Jak każdego roku, w Środę Popielcową została rozwinięta opona wielkopostna, która ma za zadanie koncentrować nasz wzrok i myśli w tym wyjątkowym czasie Wielkiego Postu na Pasji naszego Zbawiciela.

Zasłony tego typu występowały powszechnie w XVIII stuleciu na obszarze całej Małopolski i ziem ościennych. W chwili obecnej należą do rzadkości. Opona jasienicka, została wykonana z olbrzymiego zwoju płótna, zakrywającego cale retabulum ołtarza głównego, zawiera olejne malowidło przedstawiające ukrzyżowanie Chrystusa, któremu towarzyszą stojące pod krzyżem postacie Matki Boskiej, św. Jana i św. Marii Magdaleny.Scena ta, ukazana na naturalistycznym tle pejzażu Jerozolimy, ujęta została iluzjonistycznie malowanym łukiem arkadowym, na filarach którego widnieją narzędzia Męki Pańskiej. Samo malowidło uległo wielokrotnym przemalowaniom, po części tracąc swój pierwotny wyraz plastyczny.