Święte Misje Parafialne A.D. 2022

W niedzielę, 22 maja podczas Mszy Świętych rozpoczęliśmy święty czas misji parafialnych. Na samym początku przywołaliśmy pomocy Ducha Świętego, po czym nastąpiło przedstawienie przewodnika po misyjnych drogach – ks. Tadeusza Musz. Ksiądz Proboszcz przekazał stułę misjonarzowi, co było wymownym znakiem prośby o głoszenie nam słowa Bożego w tych najbliższych dniach.

W dniach 24 i 25 maja swoje nauki misyjne przeżywały szkoły podstawowe z terenu naszej parafii. Zgromadzona w tych dniach młodzież wysłuchała konferencji dotyczących Bożej miłości oraz sposobów w jakich możemy i powinniśmy dzisiaj na tą miłość odpowiadać.

Ważnym momentem misji była Parafialna Droga Krzyżowa, która podczas misji parafialnych przybrała wyjątkową postać, ponieważ po raz pierwszy rozważając Mękę naszego Pana, podążaliśmy trasą z kościoła w Jasienicy Rosielnej do kościoła w Woli Jasienickiej. W tym wydarzeniu wiary uczestniczyło wielu naszych parafian. Był to czas wyjątkowego skupienia i zastanowienia nad tajemnicą Bożej miłości, którą w wymowny sposób wyraża krzyż. Tematyka rozważań drogi krzyżowej w wyjątkowy sposób wzywała nas do odwagi w chrześcijańskim życiu.

Wielu z naszych parafian nie doczekało tegorocznych misji świętych. Wierząc w świętych obcowanie, ufamy że cieszą się już oglądaniem Boga w całej pełni w niebie. Wszystkich tych, którzy odeszli, a oczekują jeszcze spotkania z Panem, objęliśmy naszą modlitwą w procesjach na cmentarze naszej parafii. Procesje zostały poprzedzone konferencją misjonarza dotyczącą trzech ostatecznych rzeczy: śmierci, sądu oraz nieba albo piekła.