Sztuka „Niezłomny z Nazaretu”

W niedzielne popołudnie 23 kwietnia br. w sali widowiskowej w Urzędzie Gminy w Jasienicy Rosielnej została wystawiona sztuka „Niezłomny z Nazaretu”. Czerpiąc inspirację z powieści historycznej Jana Ryszarda Kurylczyka pod takim samym tytułem, amatorska grupa dorosłych parafian w profesjonalny sposób zaprezentowała opowieść o kulisach męki i śmierci Jezusa. Widzowie zostali przeniesieni do  33 roku naszej ery, gdzie obserwowali poruszenie związane z pojawieniem się Mesjasza od pierwszych niepokojących raportów, aż po wydarzenia Paschalne. Mieli okazję przysłuchiwać się ustaleniom Poncjusza Piłata i Heroda, uczestniczyć w zgromadzeniu rady Sanhedrynu, czy wreszcie poznać szczegóły misji Judasza z Kariot. Misternie przygotowane kostiumy , wspaniała scenografia i wszystkie rekwizyty, powstałe dzięki ogromnemu zaangażowaniu aktorów, sprawiły, że miejsca znane z historii biblijnej ożyły na oczach widowni. Spektakl z pewnością skłonił do przemyśleń i poruszył serca zarówno widzów, jak i samych artystów.

Z historii powstania spektaklu

Pomysł przygotowania sztuki „Niezłomny z Nazaretu” zrodził się w kwietniu 2022 roku.

Ziarno zasiał nasz Proboszcz Senior – ks. Władysław Kordas.

I rozpoczęły się prace…

Najpierw nad scenariuszem i jego opracowaniem. Wkrótce nastąpił przydział ról. Na potrzeby tej sztuki grupa aktorska liczy 21 osób, w tym 17 panów. Od stycznia br. odbywały się cotygodniowe próby. W miarę zbliżania się terminu wystawienia sztuki dwa, trzy razy w tygodniu. W tym czasie trwały prace nad scenografią. Wszystkie rekwizyty, które można było zobaczyć na scenie, wykonali państwo Agata i Jerzy Tubkowie, pan Krzysztof Kielar. Kostiumy dla wszystkich aktorów uszyła pani Sabina Kwolek.

Spektakl powstał dzięki:

współpracy z Wójt Gminy – panią Urszulą Brzuszek oraz Dyrektorem Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej – panem Mariuszem Kaznowskim i pracownikami: panią Krystyną Kielar, panem Krzysztofem Kielarem, panem Piotrem Sobota.

hojnym wsparciom sponsorów: pana Michała Tabisza Prezesa Fundacji Czarna Górka, Firmy Trans-Eko Spółka Cywilna oraz prywatnym Darczyńcom i Sponsorom pragnących zachować anonimowość.

Składamy wszystkim serdeczne podziękowania. Jesteśmy wdzięczni za pomoc, współpracę, okazywaną życzliwość i obecność na niedzielnej premierze sztuki „Niezłomny z Nazaretu”.

Członkowie Parafialnego Zespołu Teatralnego