Pielgrzymka Róż Rodziców Komańcza – Jaśliska

W sobotę 17 września wyruszyła pielgrzymka Róż Rodziców do Komańczy, miejsca internowania ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Siostry Nazaretanki opowiedziały historię pobytu ks. Kardynała oraz oprowadziły Nas po miejscach gdzie przebywał. Następnie wspólnie przeżyliśmy Drogę Krzyżową zakończoną modlitwą u stóp Matki Bożej Niepokalanej, którą codziennie odwiedzał i przy której modlił się za Ojczyznę. Z Komańczy udaliśmy się do parafii Jaśliska, gdzie powitał nas ks. Jacek Zarzyczny – proboszcz parafii. Pan Stanisław tutejszy mieszkaniec opowiedział Nam o historii sanktuarium i obrazie Matki Bożej Królowej Nieba i Ziemi. O godz. 15:00 uczestniczyliśmy wspólnie w Eucharystii zawierzając Bogu Róże Rodziców,  Dzieci i Młodzież parafii Jasienica Rosielna. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za wspólnie spędzony czas podczas pielgrzymowania.