Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Sanktuariów w Dębowcu i Tarnowcu.

Polskie La Salette – to Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, do którego pielgrzymowali parafianie z Jasienicy, Domaradza i Bliznego 15 października. Razem z nami pielgrzymował ks. Marek Zarzyczny – Proboszcz Jasienickiej Parafii. W drogę wyruszyliśmy o godzinie 900 z modlitwą i śpiewem na ustach.  Na miejscu przywitała nas pani Przewodnik. Pobyt w Dębowcu rozpoczęliśmy Eucharystią. Następnie z wielkim zaciekawieniem wysłuchaliśmy historii objawienia się Pięknej Pani w La Salette dwojgu pastuszkom oraz historii Sanktuarium. Niewątpliwie do niezapomnianych będzie należeć spotkanie z Matką Bożą Płaczącą. Figura łaskami słynąca znajduje się w bocznej kaplicy kościoła w sanktuarium. Zachęceni słowami Maryi – „Zbliżcie się, moje dzieci, nie bójcie się” – powierzyliśmy Jej nasze radości i smutki; wszystkie intencje – te osobiste, rodzinne, wspólnotowe, parafialne; dziękczynne i błagalne.  Na dróżkach przy placu w sanktuarium modliliśmy się na różańcu, rozważając Tajemnice Radosne. Zaś na Kalwarii Saletyńskiej odprawiliśmy Drogę Krzyżową. Mieliśmy też czas na prywatną modlitwę w Kaplicy Wieczystej Adoracji. Na zakończenie pobytu w Dębowcu obejrzeliśmy film „Orędzie z La Salette”.

Około godziny 1500 dotarliśmy do Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu. To jedno z czterech sanktuariów w diecezji rzeszowskiej cieszące się wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny ozdobionym koroną papieską. Ksiądz-kustosz powitał nas Modlitwą Zawierzenia. Następnie opowiadał o Sanktuarium, o figurze Matki Bożej, opisywał mozaiki ścienne w świątyni, zwrócił uwagę na liczne Relikwie znajdujące się w kościele, m. in. św. Młodzianków. Nasz pobyt w Tarnowcu zakończyliśmy odwiedzinami w wyjątkowym miejscu, które upamiętnia dzieci zabite w wyniku aborcji, a jest nim Kalwaria Dzieci Nienarodzonych. Na Tarnowieckiej Kalwarii Trzeciego Tysiąclecia odmówiliśmy Koronkę, polecając Bożemu Miłosierdziu wszystkie nienarodzone dzieci i ich rodziny w Dniu Dziecka Utraconego.

Chwała i dziękczynienie Bogu za ten dzień, za spotkania z Maryją w Jej pięknych sanktuariach w diecezji rzeszowskiej.