Msza św. na cmentarzu Podlasem

W dniu 14 października w Święto Podwyższenia Krzyża odbyła się Msza św. na cmentarzu cholerycznym. Kościół w Krzyżu Jezusa widział zawsze ołtarz, na którym Syn Boży dokonał zbawienia świata. Dlatego każda jego cząstka, tak obficie zroszona Jego Najświętszą Krwią, doznawała zawsze szczególnej czci. Nie chodzi w tym wypadku o autentyczność poszczególnych relikwii, ale o fakt, że przypominają one Krzyż Chrystusa i wielkie dzieło, jakie się na nim dokonało dla dobra rodzaju ludzkiego. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego przypomina nam wielkie znaczenie krzyża jako symbolu chrześcijaństwa i uświadamia, że nie możemy go traktować jedynie jako elementu dekoracji naszego mieszkania, miejsca pracy czy jednego z wielu elementów naszego codziennego stroju. Dziękujemy mieszkańcom z Podlasu za przygotowanie ołtarza polowego i wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Mszy świętej w to jakże bardzo ważne Święto.