25-lecie kapłaństwa Ks. Proboszcza Marka Zarzycznego

W niedzielę 28 maja 2023 roku składaliśmy razem z Jubilatami – naszym
księdzem proboszczem Markiem Zarzycznym oraz księdzem rodakiem
Mirosławem Mateją – dziękczynienie Panu Bogu za 25 lat ich posługi
kapłańskiej. Srebrny jubileusz to czas nie tylko podziękowań, także wspomnień
na temat tego, jak rodziło się powołanie, w jakich parafiach księża pracowali,
ale nade wszystko czas życzeń, by nadal w zdrowiu mogli codziennie
sprawować Najświętszą Ofiarę i nieść Jezusa we wszystkich Sakramentach
i w Jego Słowie.
Podczas uroczystej Sumy w kościele parafialnym zgromadziła się liczna rodzina
ks. Marka, zaproszeni goście, znajomi i przyjaciele z różnych parafii oraz nasza
jasienicka rodzina parafialna z przedstawicielami władz samorządowych,
strażakami i grupami duszpasterskimi. Po Mszy świętej przedstawiciele parafii –
począwszy od najmłodszych – złożyli Jubilatom życzenia. Wcześniej w kościele
filialnym w Woli Jasienickiej, skąd pochodzi ksiądz Mirosław, na Mszy św. o
godz. 9 00 nasi parafianie także wspólnie z kapłanami się modlili i złożyli im
życzenia.